Czynniki wpływające na pozycję strony www, architektura strony

Czynniki wpływające na pozycję strony www, architektura strony

Pozycja strony www, architektura strony www

  • Architektura – czytelny, przejrzysty układ folderów, tekstów na stronie www. Użycie na stronie www układu tekstów stosowanego w książkach, z podziałem na rozdziały, artykuły, paragrafy.
  • Długość linku - im krótszy jest link do artykułu na stronie www, tym lepiej. Długość dotyczy tytułów artykułów, nie samej domeny. Liczba znaków w nazwie domeny nie ma wpływu na pozycję strony www.
  • Miejsce podstrony w strukturze strony www – im bliżej strony głównej znajduje się dana podstrona, tym lepiej. Umieszczenie strony www w kolejnym katalogu i podkatalogu powoduje obniżenie jej wartości. Stąd najwyższą wartość i pozycję w całej stronie www ma strona główna.
  • Nawigacja – ułatwia użytkownikowi poruszanie się na stronie www. Pokazuje, w którym miejscu strony www się on znajduje. Popularnie nawigację nazywa się „okruszkami” (ang. breadcrumb).
  • Responsywność – obecnie bardzo mocno związana z użytecznością. Można zadać sobie pytanie, na ile użyteczna jest strona www, która nie jest responsywna, a którą użytkownik przegląda na telefonie komórkowym. Odpowiedź nasuwa się sama. Google promuje strony użyteczne, czyli w tym wypadku responsywne.
  • Tytuł strony zgodny z zawartością – bardzo istotna waga wpływająca na pozycję strony www. Istotne jest (szczególnie w małych serwisach, stronach do 500 podstron) posiadanie tylko jednego artykułu ze słowami kluczowymi w formie, w której używają ich użytkownicy. Pozostałe artykuły, wspierające artykuł główny, mogą zawierać tytuły ze słowami kluczowymi w innej formie gramatycznej.
  • W3C – poprawność kodowania strony www, jej zgodność ze standardem W3C. Promowane są strony, które spełniają ten standard. Niestety, nie jest to łatwe.

 

Zostaw kontakt