systemy dedykowane

Systemy
dedykowane

Systemy dedykowane

Buduj wizerunek firmy.
Pozyskuj nowych klientów.
Wspieraj partnerów biznesowych.

systemy dedykowane

systemy dedykowane to główne źródło przewagi konkurencyjnej. Procesy, modele biznesowe zamknięte w intuicyjnie i sprawnie działajcie systemy dedykowane. Dane i właściwy do nich dostęp to źródło sukcesu wielu firm.

Klienci

Stwórz nową wartość dla klientów. Zaproponuj klientom indywidualne doświadczenie poprzez realizację unikalnych procesów biznesowych zawarty w systemie dedykowanym.

Produktywność

Stwórz przestrzeń do bardziej produktywnej pracy dla sowich pracowników, partnerów biznesowych, klientów. Zautomatyzuj procesy biznesowe, które są powtarzalne i automatyczne.

Innowacyjność

Stwórz innowacyjny system dedykowany. System, który stanie się standardem w obsłudze i realizacji procesów biznesowych. Stwórz innowacyjne środowisko pracy dla pracowników.

Zostaw kontakt

Systemy dedykowanie, to jeden z głównych obszarów kompetencji Conor. Zajmujemy się budową / refaktoryzacją rozwiązań dedykowanych dla konkretnych celów i branż biznesowych. Staramy się zawsze dostosować tworzone narzędzie do potrzeb konkretnej firmy, gdzie wszystkie funkcjonalności oraz role użytkowników dostosowane są dokładnie do konkretnego przedsiębiorstwa. Oprogramowanie takie powstaje od podstaw i zawiera wyłącznie elementy wykorzystywane przez użytkowników konkretnej firmy.

Przed wysłaniem zapytania w konkretnej sprawie, zalecamy zapoznać się z lekturą artykułu.  Tekst informuje o wielu kwestiach technicznych, z którymi zetkniesz się na etapie realizacji zlecenia. Oferta, którą Ci przygotujemy będzie dzięki temu bardziej szczegółowa.

Projektowanie oprogramowania webowego w PHP i MySQL opieramy głównie o metodykę SCRUM, gdzie prace dzielimy na krótkie etapy / sprinty. Każdy etap wymaga też szybkiej reakcji ze strony Klienta, w kwestii zmiany ewentualnych założeń lub zgłaszania uwag.

Nasza oferta obejmuje między innymi:

 • analizę przedwdrożeniową oraz brief specyfikacji wymagań,
 • rozszerzenie specyfikacji wymagań do pełnej postaci,
 • makietowanie (rozkład oraz przestrzenie rezerwowane przez elementy systemu),
 • integrację systemów informatycznych, np. na bazie komunikacji za pośrednictwem web service, plików XML, itp.,
 • prototyp aplikacji (prezentacja interface-u oddająca wygląd systemu),
 • wykonanie (połączone z zestawem UNIT testów) oraz wdrożenie aplikacji,
 • wdrożenie certyfikatu SSL (https),
 • rozwój systemu oraz wersjonowanie produktu połączone z rozbudową nowych funkcjonalności,
 • dokumentacja techniczna kodu oraz dokumentacja interface-u użytkownika.

Główne technologie na jakich bazujemy:

 • PHP + ZF,
 • MySQL,
 • JS, jQuery, Angular,
 • CSS, Bootstrap,
 • repozytoria GIT / SVN.

systemy dedykowane dla firm

systemy dedykowane, korzyści

Korzyści użytkowania systemów dedykowanych. Tworzenia systemów według indywidualnych, specyficznych potrzeb klientów. Klientów, którzy są pomysłodawcami, sponsorami, osobami, które akceptują oraz ostatecznymi użytkownikami.

Projektowanie systemów dedykowanych umożliwia firmie transformacje jej codziennych procesów biznesowych. Transformację procesów w celu usprawnienia firmy poprzez odzwierciedlenie ich przebiegu w systemie dedykowanym. W odróżnieniu od systemów gotowych, systemy dedykowane mają możliwość kompletnego odwzorowania sposobu działania firmy. Obecnie żyjemy w chwili, w której każdy biznes chce się wyróżnić, znaleźć dodatkową wartość. Wartość, którą może oferować swoim klientom. Stworzony indywidualnie, według potrzeb firmy system dedykowany to w pełni umożliwia. Umożliwia tworzenie wartości dodanej dla klientów firmy. system dedykowany może źródłem przewagi konkurencyjnej. Przewagi, która dla klientów firmy może stanowić istotny czynnik zwiększający konkurencyjność oferty firmy na rynku.

Rozważania pomiędzy wadami i zaletami tworzenia systemów dedykowanych, a kupnem systemu gotowego są bardzo długie. Każde z rozwiązań ma zarówno swoich zagorzałych zwolenników jak i przeciwników.

systemy dedykowane, korzyści związane z użytkowaniem

systemy dedykowane są lepiej dostosowana do indywidualnych potrzeb użytkowników

system dedykowany tworzony jest według potrzeb różnych interesariuszy w firmie. Każda uwaga, zmiana, może być poprawiona i dostosowana do nowych wymogów. Wszystkie zmiany w systemie mogą być tak wdrożone, aby firma uzyskała jak największe korzyści w procesie jego użytkowania. Częstym przypadkiem jest sytuacja, w której firma kupuje system gotowy. Po jakimś czasie korzystania z niego okazuje się, że potrzebuje dokonać zmian wynikających ze specyficznego sposobu, w jaki działa firma. Zmiany w systemie gotowym okazują się albo bardzo kosztowne, albo niekiedy niemożliwe do wykonania. Takie sytuacje nie występują w sytuacji, w której firma decyduje się na system dedykowany.

systemy dedykowane są łatwiejsze w utrzymaniu.

W wielu wypadkach, firma tworząca systemy dedykowane oferuje usługi wsparcia i utrzymania jej. W ten sposób nie angażuje działu informatyki firmy. Wybierając system gotowy, z półki dział IT firmy musi sobie sam poradzić z dostosowaniem jego do specyfiki firmy. Oczywiście firma wybierając system gotowy może również skorzystać z usług wdrożenia go.

systemy dedykowane są lepiej zintegrowane z posiadanymi systemami IT.

Wybór systemu dedykowanego jest lepszym rozwiązaniem w sytuacji, w której firma posiada wiele różnych systemów IT. Systemów IT, z którymi nowy system musi się w jakiś sposób komunikować. system dedykowany pozwala wygenerować firmie większą i bardziej kompletną wartość dla jej klientów. Źródłem tej większej wartości może być lepsze dostosowanie systemu dedykowanego do specyficznych procesów biznesowych, połączenie różnych źródeł danych. system dedykowany można lepiej zintegrować z innymi systemami z faktu, ze firma tworząca systemy dedykowane posiada nieograniczony dostęp do kodu źródłowego.

systemy dedykowane, korzyści związane z utrzymaniem

systemy dedykowane mogą być tańsze niż systemy gotowe.

Oczywiście zdarzają się przypadki, że system dedykowany jest droższy. Ma to miejsce wtedy, gdy system ma usprawniać takie same, powtarzalne procesy powszechnie występujące w bardzo dużej liczbie firm np.: wystawianie faktur, zarządzanie magazynem, zarządzanie klientami, zarządzanie urlopami. Jeżeli jednak mówimy o usprawnianiu specyficznych procesów biznesowych firmy, system dedykowany jest tańszy niż koszt wdrożenia i dokonania zmian w systemie gotowym. Należy jeszcze zwrócić uwagę na czas korzystania z systemu. W długim okresie czasu dokonywanie zmian, ulepszeń w systemu dedykowanego jest tańsze niż dokonanie takich samych zmian w systemie gotowym.

systemy dedykowane posiadają stałe wsparcie.

Stałe wsparcie systemów dedykowanych stanowi jedną z głównych korzyści przemawiających za tym wyborem. Firma posiada stały kontakt z działem wsparcia technicznego twórcy systemu dedykowanego. Co jest bardzo istotne, to fakt, że firma może mieć dostęp do twórców, deweloperów systemu dedykowanego. Osób, które przez wiele miesięcy tworzyły skrypt PHP. Są oni w stanie w bardzo krótkim czasie rozwiązać każdy problem firmy. Dokonać każdej zmiany.

systemy dedykowane są bardziej skalowalne.

Firma tworząca systemy dedykowane działa dzięki klientom. Tak długo jak firmy potrzebują dokonywać zmian w systemach dedykowanych tak długo firma go tworząca istnieje. Wybierając system gotowy firma decyduje się na kupno w jakimś stopniu rozwiązania, które nie jest dostosowane do jej indywidualnych potrzeb. Albo jest za duże albo za małe. Wraz ze wzrostem firmy pojawiają się potrzeby dokonania zmian w systemie dedykowanym. Wybierając system gotowy zmiany mogą być niemożliwe do zrealizowania. Wybierając system dedykowaną firma może oczekiwać realizacji zamierzonych zmian. system dedykowany pozwala rozwijać firmę bez ograniczeń.

system dedykowany dal brokera ubezpieczeniowego

systemy dedykowane są bezpieczniejsze. Umożliwiają lepsze zabezpieczenie firmy przed atakami z zewnątrz.

W większości przypadków ataki hackerskie na systemy informatyczne udają się w sytuacjach, w których firma korzysta z powszechnie stosowanych rozwiązań informatycznych. systemy dedykowane są oczywiście dostępne i w internecie ‘widziane’ przez osoby dokonujące ataków hackerskich. Lecz systemy dedykowane mogą być zabezpieczone w bardziej wyszukany sposób. systemy dedykowane mogą być zabezpieczone w indywidualny, stworzony przez informatyków tworzących go. Sposób, który znany jest tylko ich twórcom. Atak hackerski na system dedykowany jest dużo bardziej kosztowny i wymaga dużo większego wysiłku. Firmy hackerskie nie są zainteresowane przechwyceniem jednego systemu poprzez działania, których nie mogą skopiować na innych stronach www.

systemy dedykowane są nowocześniejsze.

Wybierając system gotowy, na pewno został on stworzony jakiś czas temu. Wybierając system dedykowany firma ma gwarancję, że zastosowane w nim rozwiązania są aktualne. Cecha ta jest szczególnie istotna w sytuacji, w której zmiany w technologii dokonują się tak szybko. Firma tworząca systemy dedykowane dba o to, aby cały czas był ona aktualny. Spełniał standardy obecnie stosowane na rynku.

Wybór sytemu dedykowanego jest dobry wyborem. system dedykowany charakteryzuje się wieloma, istotnymi korzyściami biznesowymi w stosunku do systemu gotowego. Korzyści systemów dedykowanych to: skalowalność, utrzymanie i rozwój, integracja z innymi aplikacjami. system dedykowany umożliwia stworzenie w firmie istotnej wartości dodanej. Wartości, która może stworzyć wyróżnik i istotną przewagę konkurencyjną na rynku.

systemy dedykowane, jako źródło przewagi konkurencyjnej

Świat się zmienia, Twój biznes też ciągle podlega zmianom. Jeżeli spojrzysz wstecz, przypomnisz sobie jak pracowałeś nawet trzy lata temu, sam dostrzeżesz zmiany. Z pewnością zauważysz, że:

 • Wzrosła liczba Twoich konkurentów,
 • Koszty wejścia na rynek zmalały,
 • Produkty, są coraz bardziej podobne do siebie,
 • Klienci są coraz lepiej wyedukowani.
 • Zmiana wartość produktów dla klientów,
 • Dewaluacja wartości produktów,
 • Redukcja kosztów transakcji,
 • Zadaj sobie pytania,
 • Co ja zrobiłem we własnej firmie, aby pozyskać nowych klientów?
 • Jakie nowe produkty wdrożyłem do w tym roku?
 • W jakim obszarze tworzę wartość dla klientów?
 • Czy wartość, którą tworzę stanowi barierę wejścia na mój rynek?
 • Czy wartość, która tworzę jest istotna dla klientów?
 • Jak istotna jest wartość, która tworzę?

systemy dedykowane dla brokerów ubezpieczeniowych

systemy dedykowane, jako źródło przewagi konkurencyjnej

To konkretna propozycja dla Twojej firmy. Skontaktuj się ze mną. Pomogę Ci stworzyć wartość dodaną poprzez stworzenie systemu dedykowanego.

systemy dedykowane mogą stanowić istotne, trudne do skopiowania, źródło przewagi konkurencyjnej Twojej firmy. Mogą wspierać firmę zarówno w usprawnieniu wewnętrznych procesów biznesowych jak również w tworzeniu dodatkowej wartości w ramach oferowanych produktów.

systemy dedykowane mogą być źródłem usprawnienia istniejących procesów biznesowych w firmie. Mogą przyczynić się do redukcji czasu, ograniczenia kosztów związanych z projektowaniem produktów, analizowaniem danych o klientach.

Innym obszarem zastosowania systemów dedykowanych jest stworzenie nowego modelu biznesowego firmy. Modelu biznesowego, w którym wartości dla klientów będą tworzone w nowych obszarach. Przewagi konkurencyjnej w łańcuchu wartości.

Stworzenie nowej, niepowtarzalnej wartości poprzez wdrożenie systemów dedykowanych pozwala firmie osiągnąć realne wartości dla klientów:

 • Istotne dla klientów.
 • Trudne do skopiowania,
 • Tworzące nowy błękitny ocean,
 • Kosztowne we wdrożeniu dla konkurentów,
 • Wymagające długiego okresu tworzenia i implementacji,
 • Zjawiska rynkowe uzasadniające istotność wdrożenia systemów dedykowanych, jako źródeł przewag konkurencyjnych:

Migracja wartości

 • Przenikanie się branż
 • Migracja wartości pomiędzy branżami

Ciągły rozwój wszystkich technologii umożliwia Projektowanie nowych rynków i marginalizację istniejących. Typowymi tego przykładami są firmy z branży fotograficznej, a obecnie przemysł samochodowy, usługi noclegowe, dystrybucja żywności, transport publiczny. Nie ma obecnie branży, w której nie występuje migracja wartości. Rynki różnią się tylko jej skalą i czasem kiedy to nastąpi.

Zmiana struktury organizacyjnej firm

Wraz z marginalizacją kosztów transakcyjnych znika potrzeba posiadania wszystkich procesów biznesowych w ramach jednej firmy. Koszty transakcyjne maleją w związku z powszechnym dostępem do danych.

Firmy posiadające wysokie kompetencje w swoich własnych wewnętrznych obszarach, powinny świadczyć tego rodzaju usługi dla innych firm. Firma produkująca podzespoły elektroniczne, posiadająca wysokie kompetencje i tworząca wysoką wartość w tym obszarze. Stosująca podzespoły we własnych urządzeniach powinna sprzedawać je innym firmom. Pozwoli to jej jeszcze lepiej wykorzystać zbudowane i posiadane kompetencje.

W ten sposób firma może oferować zupełnie nowe produkty, dla nowych klientów, na nowych rynkach. Firma tworzy zupełnie nową wartość. Wartość, w obszarze, w którym już obecnie dominuje na rynku.

Zacznij sprzedawać to, co robi Twoja firma najlepiej w ramach własnej organizacji. Jeżeli jakiś proces Twoja firma wykonuje najlepiej na świecie, to znaczy, że inne firmy też są w stanie tą wartość docenić. Stwórz z tej kompetencji nową wartość dla klientów.

system dedykowany jako źródło nowego modelu biznesowego firmy

Posiadanie i korzystanie ze standardowych systemów ERP, CRM, obiegu dokumentów nie tworzy obecnie istotnej wartości na rynku. Nie tworzy, ponieważ każda firma już posiada tego typu rozwiązanie. Nie możesz się wyróżnić poprzez fakt korzystania z tego, co posiadają wszyscy. Aby stworzyć nową, unikalna wartość musisz korzystać z systemów dedykowanych. Systemów unikalnych, tak samo jak unikalna jest Twoja firma, jak unikalne są procesy biznesowe, które w niej zachodzą.

Jeżeli wszystkie firmy korzystają z powszechnie dostępnych systemów informatycznych źródłem przewagi konkurencyjnej może być system dedykowany B2B. Aplikacja B2B integrująca Twoich dostawców i klientów w celu stworzenia jednego, wspólnego łańcucha wartości. To w integracji i optymalizacji procesów biznesowych różnych firm leży obecnie możliwość tworzenia wartości i największej przewagi konkurencyjnej.

Aby osiągnąć nową, unikalna wartość, spójrz na swoją firmę szerzej. Wyjdź poza ściany i mury Twojej firmy. Spójrz na Twoich partnerów biznesowych, klientów, dostawców, kooperantów. Spójrz na nich wszystkich jako źródła tworzenia wartości. Unikalnych wartość, które umożliwią stworzenie istotnej przewagi konkurencyjnej dla Twojej firmy. Kluczem do stworzenia nowej wartości jest współpraca oraz zaufanie do każdego uczestnika procesu.

Już dzisiaj są firmy, które zarządzają magazynami półproduktów, które dostarczają w fabrykach swoich klientów. To dostawcy surowców posiadają wiedzę o stanach magazynowych swoich klientów. To dostawcy sami określają najbardziej optymalne terminy i wielkości dostaw. Producenci zajmują się produkcją, a nie zarządzaniem dostawami i stanami magazynowymi.

Poprzez systemy dedykowane właściwie każda firma może przerzucić na dostawców lub klientów takie dostarczanie danych, które jest optymalne. Każdy z dostawców czy klientów poświęci tylko kilka minut. Te chwile spędzone z formularzem w internecie mogą skutkować oszczędnościami polegającymi na redukcji etatu Twojej firmie.

Pamiętaj, że nie ważne, co zrobisz, nie ważne ile przeznaczysz na to pieniędzy nie ważne jak istotną uzyskasz przewagę konkurencyjną. Uzyskasz przewagę konkurencyjną tylko na określony czas. Uzyskasz przewagę konkurencyjną na określonym rynku. Nigdy nie stój w miejscu. Twórz stale nowe przewagi konkurencyjne.  Wykorzystaj systemy dedykowane.

W obszarze tworzenia unikalnej wartość dla klientów systemy dedykowane tworzą unikalną możliwość. Możliwość, z której warto skorzystać. Zbuduj swoją przewagę konkurencyjną wokół systemu dedykowanego. Jego twórcę masz na wyciagnięcie ręki. Jesteś na stronie firmy tworzącej systemy dedykowane.

systemy dedykowane dla firm handlowych

Definicja system dedykowany

system dedykowany to aplikacja informatyczna stworzona na podstawie indywidualnych wymagań i opisu przygotowanego przez użytkownika. Proces realizacji systemu dedykowanego polega na napisaniu oprogramowania, które spełnia wymagania i założenia użytkownika przy zachowaniu poufności.

W procesie tworzenia systemu dedykowanego wykorzystywana jest jedna z metod tworzenia oprogramowania. Z uwagi bardzo szerokie zakres pojęcia systemu dedykowanego można go tworzyć wykorzystując różne

 • metody programistyczne,
 • języki programistyczne
 • schematy programistyczne.

Główne zalety systemów dedykowanych w stosunku do systemów pudełkowych 

 • Dostosowany do potrzeb użytkownika
 • Duża elastyczność
 • Lepsza integracja z posiadanymi systemami
 • Możliwość stworzenia istotnej przewagi konkurencyjnej

Główne wady systemów dedykowanych w stosunku do systemów pudełkowych 

 • Długi proces tworzenia
 • Większa liczba błędów
 • Przywiązanie do twórcy
 • Brak referencji działania systemu

Definicja system dedykowany została opracowana korzystając z

https://pl.wikipedia.org/

 

 

 

Skontaktuj się z nami i zapytaj o bezpłatną wycenę Twojego oprogramowania:

Image

Projektujemy efektowne strony www. Tworzymy sklepy internetowe generujące zyski dla klientów. Realizujemy systemy dedykowane usprawniające pracę użytkowników.

POCZTA

SERWER

Twój adres IP:

Nasza strona internetowa używa plików „Cookies” w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Masz możliwość zmiany ustawień dotyczących plików „Cookies” w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dalsze informacje znajdują się w zakładce „Polityka prywatności”.